Menu

Polityka prywatności

Administrator danych

1. Administratorem danych jest Roksana Wąż Fotografia z siedzibą w Wielgusie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dane osobowe przetwarzane są:

  1.  zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy lub mail kontakt@roksanarobizdjecia.pl.
4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

Formularz kontaktowy

1. Administratorem danych jest Roksana Wąż Fotografia z siedzibą w Wielgusie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymania drogą elektroniczną informacji dotyczących: przesłania oferty, umowy i szczegółów dotyczących powierzania wykonania usługi fotograficznej.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie w/w usług.
4. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane rzez 5 lat.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do bycia zapomnianym oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
6. Posiada Pani/Pan prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.
8. Dane osobowe wysłane z pomocą formularza kontaktowego będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom obsługującym hosting www.roksanarobizdjecia.pl, tj. hekko.pl, z którymi została podpisana umowa powierzenia danych.

Pliki cookies

1. Strona www.roksanarobizdjecia.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operatorem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp jest Roksana Wąż Fotografia NIP 6050072140.
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:

  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
7. Operator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl